Монгол бичгийн онлайн толь бичиг бүтээх

From Mongol
Jump to: navigation, search

Онлайн толь бичигт багтаах толь бичгийн жагсаалт:

  • Ш. Чоймаа, "Монгол хэлний зүйн толь бичиг", 2006 он
5 түм 5 мянга орчим үгтэй, хоёр ботиор хэвлүүлсэн цэнхэр өнгийн хавтастай. Кирилл, монгол толгойтой, утгын тайлбар нь кириллээр, латин галиг, түүний дээр тусгай кодоор тэмдэглэсний дагууд тухайн үгийн элдэв хувилалыг хавсралт хүснэгтээс үзэх боломжтой.
  • 1992 онд Боловсрол, Гэгээрлийн Яамнаас гаргасан толь бичиг (Японд хэвлүүлсэн)(Чернилэн цайвар ягаан гадар, 435 хуудастай, 11000 үгтэй)