Фонт

From Mongol
Revision as of 05:39, 2 September 2010 by Badaa (talk | contribs) (Created page with "=== Опентайп фонт ба түүнийг дүрслэх тухай === Опентайп фонт нь опентайп зарчмаар хөгжүүлсэн дараах...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Опентайп фонт ба түүнийг дүрслэх тухай

Опентайп фонт нь опентайп зарчмаар хөгжүүлсэн дараах давуу талуудыг агуулсан фонт юм.

  • Платтформ хамааралгүй. Ямар нэг үйлдлийн системээс хамаарахгүйгээр юникс, линүкс, мак, виндовс дээр ажиллана гэсэн үг. Нэг файлд бүх глип (glyph), алгоритм, болон бусад нөөц агуулагдана. Постскрипт шиг 5 файл биш.
  • Тэмдэгтийн ангид суурилсан эсгүүртэй (Kerning-ийг эсгүүр гээд заншчих уу? Дээлийн эсгүүр гэдэг шиг.) Энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр монгол бичгийн э гэсэн үсэг нэг шүдээр бичигддэг. Тэгвэл н үсэг нь нөгөө л шүдний урд нэг цэг тавигдсан байдаг. Энэ мэт төсөөтэй үсгүүдийг эсгүүр тавиад нэгтгэчихдэг гэсэн үг. Үүгээр бүх төсөөтэй тэмдэгтүүдийг (эсгүүрийн хос) дүрслэх болон хадгалах зайг хүчтэй хэмнэж байгаа болно.
  • Төмөр бар (модон бараас санаа авав) буюу бичгийн машины дүрслэл сайжирсан. Жишээлбэл монгол бичигт Бу гэж бичлээ гэхэд ар араас нь залгуулж бичдэггүй. у буюу гэдэсийг нөгөө Б хагас тойрогт чихээд хийчихдэг дээ. Үндсэндээ бол нэг үсэг болчихдог. Түүнийг шигтгээс (legature) гэдэг. Динамик тэмдэгтийн хослол (contextual features) болон шигтгээсийг сүрхий хийнэ.
  • Бүх Юникод Тигийг (яршиг glyph-ыг Тиг гээд заншия) агуулах боломжтой. Ер нь Тэмдэгт буюу Character нь ямар нэг үсгийг хийсвэр утга бөгөөд Тиг буюу Glyph нь үсгийн график дүрслэл юм. Электрон/Дижитал бичвэрт үсгүүд нь тэрхүү тэмдэгт буюу character-р хадгалагддаг ба бидний нүдэнд харагдах хэлбэр нь тухайн фонтоосоо хамааран түүнд агуулагдах Тиг буюу Glyph-р дүрслэгддэг.

Алгоритм