Фонт

From Mongol
Jump to: navigation, searchОпентайп фонт ба түүнийг дүрслэх тухай

Опентайп фонт нь опентайп зарчмаар хөгжүүлсэн дараах давуу талуудыг агуулсан фонт юм.

  • Платтформ хамааралгүй. Ямар нэг үйлдлийн системээс хамаарахгүйгээр юникс, линүкс, мак, виндовс дээр ажиллана гэсэн үг. Нэг файлд бүх глип (glyph), алгоритм, болон бусад нөөц агуулагдана. Постскрипт шиг 5 файл биш.
  • Тэмдэгтийн ангид суурилсан эсгүүртэй (Kerning-ийг эсгүүр гээд заншчих уу? Дээлийн эсгүүр гэдэг шиг.) Энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр монгол бичгийн э гэсэн үсэг нэг шүдээр бичигддэг. Тэгвэл н үсэг нь нөгөө л шүдний урд нэг цэг тавигдсан байдаг. Энэ мэт төсөөтэй үсгүүдийг эсгүүр тавиад нэгтгэчихдэг гэсэн үг. Үүгээр бүх төсөөтэй тэмдэгтүүдийг (эсгүүрийн хос) дүрслэх болон хадгалах зайг хүчтэй хэмнэж байгаа болно.
  • Төмөр бар (модон бараас санаа авав) буюу бичгийн машины дүрслэл сайжирсан. Жишээлбэл монгол бичигт Бу гэж бичлээ гэхэд ар араас нь залгуулж бичдэггүй. у буюу гэдэсийг нөгөө Б хагас тойрогт чихээд хийчихдэг дээ. Үндсэндээ бол нэг үсэг болчихдог. Түүнийг шигтгээс (legature) гэдэг. Динамик тэмдэгтийн хослол (contextual features) болон шигтгээсийг сүрхий хийнэ.
  • Бүх Юникод Тигийг (яршиг glyph-ыг Тиг гээд заншия) агуулах боломжтой. Ер нь Тэмдэгт буюу Character нь ямар нэг үсгийг хийсвэр утга бөгөөд Тиг буюу Glyph нь үсгийн график дүрслэл юм. Электрон/Дижитал бичвэрт үсгүүд нь тэрхүү тэмдэгт буюу character-р хадгалагддаг ба бидний нүдэнд харагдах хэлбэр нь тухайн фонтоосоо хамааран түүнд агуулагдах Тиг буюу Glyph-р дүрслэгддэг.Алгоритм

The various positional and variant glyph forms of a letter are considered presentation forms and are not encoded separately. It is the responsibility of the rendering system to select the correct glyph form for a letter according to its context.

When a glyph form that cannot be predicted algorithmically is required (for example, when writing a foreign word), the user needs to append an appropriate variation selector to the letter to indicate to the rendering system which glyph form is required.

It is important to appreciate that even though a particular standardized variant may be defined for a letter, the user needs to apply the appropriate free variation selector only if the correct glyph form cannot be predicted automatically by the rendering system. In most cases, in running text, there will be few occasions when a free variation selector is required to disambiguate the glyph form.

Юникод стандарт

Юникод
Юникод стандарт Майкрософтын OTF хийх заавар -> Creating and supporting OpenType fonts for the Mongolian script, 25 March 2002

Монгол бичиг фонт (Mongolianscript.otf)

Монгол бичиг англи нэр нь "Mongolianscript" фонт нь юникод стандартыг монгол бичгийн тигүүдийг агуулж зохиогдсон дэлхий дээрх хамгийн анхны фонт юм. Анх 1997 онд Монгол Модон барын стандарт зураг дээр тулгуурлан Юникодын баримт бичгийг бэлтгэх, нэг загварыг туршиж үзэх пропотайп хийхээр бүтээсэн. 2005 оноос эхлэн нээлттэй эх болгож хөгжүүлэн сайжруулж байна. 2.0 хувилбарт нийт 701 дүрс/glyph орсон.
Түүний хувийн муж дахь өргөтгөл хэсгийн тигүүдийг та http://mongol.openmn.org/glyphs/mbs_vector/private/ хаягаас харж болно.

Git дахь ажлууд


Хэвлэмэл фонтын жишээ


Уран бичлэг/гар бичмэлийн жишээ