Энжайн

From Mongol
Revision as of 05:40, 2 September 2010 by Badaa (talk | contribs) (Created page with "Опентайп фонтыг төмөр дээр зөв дүрслэхийн тулд заавалчгүй опентайп дэмждэг энжайн хэрэгтэй. Мон...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Опентайп фонтыг төмөр дээр зөв дүрслэхийн тулд заавалчгүй опентайп дэмждэг энжайн хэрэгтэй. Монгол бичгийг одоогийн байдлаар зөвхөн Цонх хэмээх үйлдлийн системийн Унискрайб хэмээх энжайн дангаараа дэмжиж байгаа. Хазсан алим болон оцон шувуунд албан ёсоор дэмжигдээгүй болно.

Өргөн хэрэглэгдэж буй энжайнууд:

Унискрайб

Унискрайб энжайн болон Байти фонтыг ашиглан Цонх дээр ямар ч асуудалгүйгээр хуучин Монгол бичгээр бичиж болно.

Панго

QT Rendering

Харфбуц

ИЦУ