Юникод

From Mongol
Revision as of 22:54, 2 September 2010 by Baynaa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Юникодын тухай

Юникод стандартын албан ёсны хуудас дээрх монгол орчуулга Юникод гэж юу вэ?


Монгол бичиг Юникодод

Монгол бичгийн үсгүүд маань U+1800–U+18AF блокт орсон байгаа. Үсгийн хүснэгт: pdf байдлаар, мөн электрон хэлбэрээр

Юникод 5.2 стандартад Монгол бичгийг дүрслэх тухай 13-р бүлэгт тодорхой заасан байна.
Үсгийн хувилбарууд/varian form-н талаар html|text зөөж өгсөн.


  • Монгол бичгийг юникодод оруулсан түүх (1995-2000 онуудад болсон ажлын бүлгийн хурлууд)
  • WWW-ийн WG2-оос боловсруулж гаргасан баримтын жагсаалт, Вэб хаягууд
  • Холбогдох захианы жагсаалтууд
  • Илтгэгдсэн conferences