Монгол бичгийн фонт зурах

From Mongol
Revision as of 16:06, 15 September 2010 by Baynaa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Эхлээд фонтын зөв хувилбар, стандарт, зөв алгоритм бүхий OTF фонт бүтээх дээр санал нэгдэн Microsoft компаниас гаргасан MongolianBaiti фонттой уялдаатай өөрсдийн фонтыг үүсгэх ажил явагдаж байна.


Ажлын явцын талаар Фонтны_алдаа_шалгах гарчигаас үзнэ үү.


Энэ ажил дууссаны дараа хийгдэх ажлууд:

  • шинэ глиф/тиг зурах
  • өмнө байсан хэвлэмэл фонтуудыг вектор хэлбэрт оруулж глиф/тиг үүсгэх


Энэ талаар үйл ажиллагаа явуулж буй, хамтарч ажиллах улсууд:

  • Монгол зураач, Монгол бичгийн урах бичих уралдааны 2 удаагийн аварга Даваахүүгийн Сүхбаатар
  • Өнөрөө, Лондон.
www.mongolianartlondon.wordpress.com
www.linguaglobal.org.uk