Difference between revisions of "Help:Contents"

From Mongol
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
Та бүлгэмд нэгдэн Монгол бичгийг сэргээх, бүх нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд гар бие оролцох хүсэлтэй бол http://groups.google.com/group/mongol-bichgee-sergeeye/ бүлгэмд бүртгүүлэн бидэнтэй нэгдэх боломжтой.
+
*Та юуны өмнө бүртгүүлсний дараа баруун дээд булангийн холбоосуудаас тохиргоо холбоос руу орж өөрийн хэрэглэх хэлийг Монгол хэл болон бусад хэлээр, өөрийн цагийг бүс болоод бусад тохиргоог хийж өөртөө тохируулан викиг ашиглах боломжтой.
  
Та юуны өмнө бүртгүүлсний дараа баруун дээд булангийн холбоосуудаас тохиргоо холбоос руу орж өөрийн хэрэглэх хэлийг Монгол хэл болон бусад хэлээр, өөрийн цагийг бүс болоод бусад тохиргоог хийж өөртөө тохируулан викиг ашиглах боломжтой.
+
*Вики буюу энэхүү баримтжуулалтад оролцоход тусламж хэрэгтэй байгаа бол одоогоор энд тусламжийн хуудас байхгүй байгаа бөгөөд та [http://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B6:%D0%A5%D1%83%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81_%D1%8F%D0%B0%D0%B6_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D1%8D%3F Монгол Wikipedia-н тусламжийн хуудас]-ыг ашиглан хэрхэн засварлах ерөнхий мэдлэгийг авах боломжтой!
 
 
Вики буюу энэхүү баримтжуулалтад оролцоход тусламж хэрэгтэй байгаа бол одоогоор энд тусламжийн хуудас байхгүй байгаа бөгөөд та [http://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B6:%D0%A5%D1%83%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81_%D1%8F%D0%B0%D0%B6_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D1%8D%3F Монгол Wikipedia-н тусламжийн хуудас]-ыг ашиглан хэрхэн засварлах ерөнхий мэдлэгийг авах боломжтой!
 

Revision as of 16:45, 2 September 2010

  • Та юуны өмнө бүртгүүлсний дараа баруун дээд булангийн холбоосуудаас тохиргоо холбоос руу орж өөрийн хэрэглэх хэлийг Монгол хэл болон бусад хэлээр, өөрийн цагийг бүс болоод бусад тохиргоог хийж өөртөө тохируулан викиг ашиглах боломжтой.
  • Вики буюу энэхүү баримтжуулалтад оролцоход тусламж хэрэгтэй байгаа бол одоогоор энд тусламжийн хуудас байхгүй байгаа бөгөөд та Монгол Wikipedia-н тусламжийн хуудас-ыг ашиглан хэрхэн засварлах ерөнхий мэдлэгийг авах боломжтой!