Difference between revisions of "Help:Contents"

From Mongol
Jump to: navigation, search
m
 
Line 1: Line 1:
*Та юуны өмнө бүртгүүлсний дараа баруун дээд булангийн холбоосуудаас тохиргоо холбоос руу орж өөрийн хэрэглэх хэлийг Монгол хэл болон бусад хэлээр, өөрийн цагийг бүс болоод бусад тохиргоог хийж өөртөө тохируулан викиг ашиглах боломжтой.
+
*Та юуны өмнө бүртгүүлсний дараа баруун дээд булангийн холбоосуудаас тохиргоо холбоос руу орж өөрийн хэрэглэх хэлийг Монгол хэл болон бусад хэлээр, өөрийн цагийн бүс болоод бусад тохиргоог хийж өөртөө тохируулан викиг ашиглах боломжтой.
  
 
*Вики буюу энэхүү баримтжуулалтад оролцоход тусламж хэрэгтэй байгаа бол одоогоор энд тусламжийн хуудас байхгүй байгаа бөгөөд та [http://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B6:%D0%A5%D1%83%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81_%D1%8F%D0%B0%D0%B6_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D1%8D%3F Монгол Wikipedia-н тусламжийн хуудас]-ыг ашиглан хэрхэн засварлах ерөнхий мэдлэгийг авах боломжтой!
 
*Вики буюу энэхүү баримтжуулалтад оролцоход тусламж хэрэгтэй байгаа бол одоогоор энд тусламжийн хуудас байхгүй байгаа бөгөөд та [http://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B6:%D0%A5%D1%83%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%81_%D1%8F%D0%B0%D0%B6_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%B1%D1%8D%3F Монгол Wikipedia-н тусламжийн хуудас]-ыг ашиглан хэрхэн засварлах ерөнхий мэдлэгийг авах боломжтой!

Latest revision as of 16:45, 2 September 2010

  • Та юуны өмнө бүртгүүлсний дараа баруун дээд булангийн холбоосуудаас тохиргоо холбоос руу орж өөрийн хэрэглэх хэлийг Монгол хэл болон бусад хэлээр, өөрийн цагийн бүс болоод бусад тохиргоог хийж өөртөө тохируулан викиг ашиглах боломжтой.
  • Вики буюу энэхүү баримтжуулалтад оролцоход тусламж хэрэгтэй байгаа бол одоогоор энд тусламжийн хуудас байхгүй байгаа бөгөөд та Монгол Wikipedia-н тусламжийн хуудас-ыг ашиглан хэрхэн засварлах ерөнхий мэдлэгийг авах боломжтой!