Help:Contents

From Mongol
Revision as of 15:12, 2 September 2010 by Almas (talk | contribs) (Created page with "Та бүлгэмд нэгдэн Монгол бичгийг сэргээх, бүх нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд гар бие оролцох хү...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Та бүлгэмд нэгдэн Монгол бичгийг сэргээх, бүх нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд гар бие оролцох хүсэлтэй бол http://groups.google.com/group/mongol-bichgee-sergeeye/ бүлгэмд бүртгүүлэн бидэнтэй нэгдэх боломжтой.

Вики буюу энэхүү баримтжуулалтад оролцоход тусламж хэрэгтэй байгаа бол одоогоор энд тусламжийн хуудас байхгүй байгаа бөгөөд та Монгол Wikipedia-н тусламжийн хуудас-ыг ашиглан хэрхэн засварлах ерөнхий мэдлэгийг авах боломжтой!