Help:Editing

From Mongol
Revision as of 15:23, 2 September 2010 by Almas (talk | contribs) (Created page with "Вики буюу энэхүү баримтжуулалтад оролцоход тусламж хэрэгтэй байгаа бол одоогоор энд тусламжийн ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Вики буюу энэхүү баримтжуулалтад оролцоход тусламж хэрэгтэй байгаа бол одоогоор энд тусламжийн хуудас байхгүй байгаа бөгөөд та Монгол Wikipedia-н тусламжийн хуудас-ыг ашиглан хэрхэн засварлах ерөнхий мэдлэгийг авах боломжтой!