Difference between revisions of "Mongol:Community portal"

From Mongol
Jump to: navigation, search
Line 9: Line 9:
 
=====Босоогоор дүрслэх=====
 
=====Босоогоор дүрслэх=====
 
[[Дэлгэн харуулах]]
 
[[Дэлгэн харуулах]]
 +
 +
 +
 +
===Цаашид хийгдэх ажлууд===
 +
 +
[[Монгол бичгийн фонт зурах]]
 +
 +
 +
[[Монгол бичгийн OCR/Optical Character Recognition]]
 +
 +
 +
[[Монгол бичгийн онлайн толь бичиг бүтээх]]

Revision as of 17:14, 14 September 2010

Бүлгэмийн хэлэлцүүлэг

Монгол бичгийг тооцоолуурт дүрслэх дээр хийгдэж байгаа ажлууд

Фонтын алдаа шалгах

Фонтны алдаа шалгах


Босоогоор дүрслэх

Дэлгэн харуулах


Цаашид хийгдэх ажлууд

Монгол бичгийн фонт зурах


Монгол бичгийн OCR/Optical Character Recognition


Монгол бичгийн онлайн толь бичиг бүтээх