Difference between revisions of "Mongol:Community portal"

From Mongol
Jump to: navigation, search
(Цаашид хийгдэх ажлууд)
Line 21: Line 21:
  
 
[[Монгол бичгийн онлайн толь бичиг бүтээх]]
 
[[Монгол бичгийн онлайн толь бичиг бүтээх]]
 +
 +
 +
[[Крилл-Монгол бичгийн хөрвүүлэгч]]

Revision as of 17:17, 14 September 2010

Бүлгэмийн хэлэлцүүлэг

Монгол бичгийг тооцоолуурт дүрслэх дээр хийгдэж байгаа ажлууд

Фонтын алдаа шалгах

Фонтны алдаа шалгах


Босоогоор дүрслэх

Дэлгэн харуулах


Цаашид хийгдэх ажлууд

Монгол бичгийн фонт зурах


Монгол бичгийн OCR/Optical Character Recognition


Монгол бичгийн онлайн толь бичиг бүтээх


Крилл-Монгол бичгийн хөрвүүлэгч