Difference between revisions of "Mongol:Community portal"

From Mongol
Jump to: navigation, search
(Цаашид хийгдэх ажлууд)
Line 13: Line 13:
  
 
===Цаашид хийгдэх ажлууд===
 
===Цаашид хийгдэх ажлууд===
 +
 +
[[Монгол бичгийн гарын хөтөчийн стандарт боловсруулах]]
 +
 +
 +
[[Монгол бичгийн латин галигийн стандарт боловсруулах]]
 +
  
 
[[Монгол бичгийн фонт зурах]]
 
[[Монгол бичгийн фонт зурах]]

Revision as of 17:31, 14 September 2010

Бүлгэмийн хэлэлцүүлэг

Монгол бичгийг тооцоолуурт дүрслэх дээр хийгдэж байгаа ажлууд

Фонтын алдаа шалгах

Фонтны алдаа шалгах


Босоогоор дүрслэх

Дэлгэн харуулах


Цаашид хийгдэх ажлууд

Монгол бичгийн гарын хөтөчийн стандарт боловсруулах


Монгол бичгийн латин галигийн стандарт боловсруулах


Монгол бичгийн фонт зурах


Монгол бичгийн OCR/Optical Character Recognition


Монгол бичгийн онлайн толь бичиг бүтээх


Крилл-Монгол бичгийн хөрвүүлэгч