Mongol:Community portal

From Mongol
Revision as of 15:09, 2 September 2010 by Baynaa (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Монгол бичгийг тооцоолуурт дүрслэх дээр хийгдэж байгаа ажлууд

Фонтын алдаа шалгах

  • Эх сурвалжууд
Дүрмийн ном: Я.Надмид "Монгол бичгийн зөв бичих толь бичиг"
MongolianScript 2.0
MongolianBaiti 5.0.1


Босоогоор дүрслэх