Дүрэм

From Mongol
Jump to: navigation, search

Chinggaltai "A Grammar of Mongol Language", 1963 он, НьЮ-Йорк
Notes: "First published at Olangbator in 1939 by the Ministry of Education of the Mongolia Peoples' Republic. It was made and revised from the original compilation of the Grammar of the Mongol language by Lapsangwangtan. Translated from the original Mongol for the Evangelical Alliance Mission at Hong Kong, 1951. Revised in 1952."
English and Mongolian.


Ш.Чоймаа "Монгол бичиг" сурах бичиг, 1989 он

 • Гийгүүлэгчээр төгссөн үйл үгийн үндэсээс - Хуудас 20
 • Эгшиг авхуулагч дагавар, нөхцөлүүд - Хуудас 21
 • Эгшиг үл авхуулагч дагавар, нөхцөлүүд - Хуудас 21
 • Тэргүүн үедээ И эгшигтэй үгсээс - Хуудас 22-24
 • Уламжлалт бичлэгтэй үгс - Хуудас 24
 • Эрдэнийн сангийн түлхүүр хэмээх үсгийн гүйцэтгэл (Бичмэлээр) - Хуудас 25-28
 • Эрдэнийн сангийн түлхүүр хэмээх үсгийн гүйцэтгэл (Дармалаар) - Хуудас 29-32
 • Эрдэнийн сангийн түлхүүр хэмээх үсгийн гүйцэтгэл (Криллээр) - Хуудас 33-35


Я.Надмин "Монгол бичгийн зөв бичих толь бичиг" ном, 1990 онЧой. Лувсанжав. Г.Гантогтох "Монгол бичгийн хадмал толь", 1992 он.
Хавсаргасан баримтанд хамрах бүлгүүд:

 • Ормол үг (гадаад хэлнээс орсон үгс) - Хуудас 459-464
 • Хүний нэр - Хуудас 465-473
 • Аймаг сумын нэр - Хуудас 474-482
 • Газар усны нэр - Хуудас 483-485
 • Гадаад улс, нийслэлийн нэр - Хуудас 486-496
 • Монгол бичгийн зөв бичих зүй - Хуудас 497
1. Бичилгийн горим - Хуудас 497
2. Монгол хэлний авиа зүйн дотоод жам - Хуудас 498-501
3. Монгол бичгийн зөв бичих зарчим - Хуудас 501-508
4. Монгол үсгийн дүрэм - Хуудас 508-517
 • Дагавар нөхцөлийн жагсаалт - Хуудас 518-550
 • Үзгийн бичмэлийн жишээ - Хуудас 551-553
 • Номзүй - Хуудас 554-555