Толь бичиг

From Mongol
Jump to: navigation, search

Я.Цэвэл "Монгол хэлний товч тайлбар толь", 1966 он

онлайн хэлбэр http://toli.query.mn/


Чой. Лувсанжав. Г.Гантогтох "Монгол бичгийн хадмал толь", 1992 он.
Хавсаргасан баримтанд хамрах бүлгүүд:

  • Ормол үг (гадаад хэлнээс орсон үгс) - Хуудас 459-464
  • Хүний нэр - Хуудас 465-473
  • Аймаг сумын нэр - Хуудас 474-482
  • Газар усны нэр - Хуудас 483-485
  • Гадаад улс, нийслэлийн нэр - Хуудас 486-496
  • Монгол бичгийн зөв бичих зүй - Хуудас 497
1. Бичилгийн горим - Хуудас 497
2. Монгол хэлний авиа зүйн дотоод жам - Хуудас 498-501
3. Монгол бичгийн зөв бичих зарчим - Хуудас 501-508
4. Монгол үсгийн дүрэм - Хуудас 508-517
  • Дагавар нөхцөлийн жагсаалт - Хуудас 518-550
  • Үзгийн бичмэлийн жишээ - Хуудас 551-553
  • Номзүй - Хуудас 554-555