Өгүүллүүд

From Mongol
Jump to: navigation, search

Монгол Бичгийг цахимд оруулахтай холбоотой эрдэм шинжилгээний өгүүллийн жагсаалт:

  1. Э. Мөнх-Учрал "Монгол хэлний залгавар бүтээврийн дарааллыг цахимд зориулан судлах нь" page 039-046, Vol.9(320), 2009,
    ACTA MONGOLICA, Centre for Mongol Studies, National University of Mongolia