Mongol:Current events

From Mongol
Jump to: navigation, search

Сүүлийн үеийн мэдээллийг http://groups.google.com/group/mongol-bichgee-sergeeye/ хуудаснаас орж хэлэлцүүлэг хэсгээс авах боломжтой.