Mongol:Current events

From Mongol
Revision as of 16:42, 2 September 2010 by Almas (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Сүүлийн үеийн мэдээллийг http://groups.google.com/group/mongol-bichgee-sergeeye/ хуудаснаас орж хэлэлцүүлэг хэсгээс авах боломжтой.